KONIEC


V Paríži som sám

Smutný aj rozosmiaty

Neprišiel nikdy späť

Dátum zle odokliaty


Stretnúť Ťa znovu chcem

V uličke pod schodami

Aj keď už dávno viem

Nič nie je medzi nami


unnamedjpg

zdroj: pinterest.com